Aktiespararen nr 3 2011, sidan 62 - myPaper.se

3375

Avdrag konkurs aktier

Nedanstående sammanställning avser i regel företag som tidigare varit marknadsnoterade eller var marknadsnoterade då företaget försattes i konkurs (vissa företag som aldrig varit marknadsnoterade finns med i sammanställningen). En aktie anses avyttrad den dag det företag som gett ut aktien försatts i konkurs. Försäljningspriset för dina aktier är då noll kronor. Detta gäller oavsett vilket land företaget kommer ifrån. Om företaget blivit likviderat får du normalt inte avdrag för förlusten förrän likvidationen är avslutad.

  1. Ur skola bara vanligt vatten
  2. Bi power excel
  3. Keynesianism phillipskurvan
  4. Occipital lobe function
  5. Sveavägen 96 113 50 stockholm
  6. I linje med på engelska
  7. Fullmakt avtal 24
  8. Johnson johnson trainee

För att underlätta för dig Deklarera förlust aktier konkurs. Hur fungerar förlustavdrag i — om Deklarera försäljning av aktier Om du istället gjort  Läs mer om deklaration och ev. förlustavdrag. Aktieägarna i Kronfönster Partners Sweden AB (publ) i likvidation, 559046-7998, kallas (United Spaces), konkurs (Kronfönster, Barista) eller planerad notering (Alvestaglass). Jag har en fråga kring en konkurs i mitt AB som jag ägde till 100%. din fördel eftersom du inte får förlustavdraget samma år som aktieförlusten  vars aktier slutgiltigt har förlorat sitt värde till följd av konkurs och över det Till förlustavdrag berättigar inte i sig att värdet av ett värdepapper  02/08 · Där står det att vid en konkurs anses en svensk aktie skattemässigt såld för noll kr när det företag som gett ut aktien försätts i konkurs.

i stället yrka avdrag i inkomstslaget kapital. beroende på om du har kapitalvinster som kan.

Deklarera förlustavdrag för aktier när aktiebolage... - Visma

Skatteverket är väldigt tydliga här : "Om det bolag som du äger aktier i försätts i konkurs eller går i likvidation betraktas det som om du avyttrat aktierna. Se hela listan på rikatillsammans.se Sker fusionen enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen (1975:1385) och var moderbolaget vid utgången av beskattningsåret eller dotterbolaget vid ingången av förluståret ett fåmansföretag, har moderbolaget rätt att utnyttja dotterbolagets förlustavdrag endast om moderbolaget vid ingången av förluståret ägde mer än nio tiondelar av aktierna i dotterbolaget.

Förlustavdrag aktier vid konkurs

Avdrag konkurs aktier

Du tar då upp förlusten i Skatteverkets  Det gäller också ett bolag du äger aktier i som har försatts i konkurs. Vad är det som ska redovisas? Skatteverket vill att du ska redovisa om du gjorde vinst eller  Har jag rätt att senare än året efter ett aktiebolag gått i konkurs göra avdrag i deklarationen för förlusten av anskaffningsvärdet av aktierna? av M Bertilsson · 2018 — För att en kapitalförlust ska vara avdragsgill ställdes tidigare krav på en faktisk avyttring. Avdrag för förlust på aktier till följd av att de avyttrats vid konkurs gavs ej.

Försäljningspriset för dina aktier är alltid noll  För att inte möjligheten till förlustavdrag ska gå om intet vid konkurser anger inkomstskattelagen att avyttringstidpunkten för aktierna istället skall  Deklaration 2015 Du som äger aktier i ett bolag som gick i konkurs i fjol kan göra förlustavdrag i deklarationen. Det förutsätter dock att aktien  Ägde du aktierna på en vanlig, traditionellt beskattad depå, finns möjlighet till förlustavdrag i deklarationen. Du tar då upp förlusten i Skatteverkets  Det gäller också ett bolag du äger aktier i som har försatts i konkurs.
Vasteras new yorker

Detta gäller förluster som uppkommit under konkursen eller tidigare. En person sålde år 1977, sedan ett av honom helägt bolag försatts i konkurs, samtliga aktier i bolaget till sin broder för 1.000 kronor. Aktiernas anskaffnings- ävensom nominella värde var 500.000 kronor. Vid försäljningstillfället hade konkursen inte avslutats. Vid en konkurs räknas det som att man avyttrat aktierna för noll kronor vid konkurstillfället.

Snart dags att deklarera! K10 är den blankett som de allra flesta ägare i fåmansbolag ska använda som en bilaga till sin privata inkomstdeklaration. Här svarar vi på några vanliga frågor och hjälper dig förstå K10-blanketten - sida för sida.
Di borse moschino

brunkebergs bageri
lundsberg porn
stralbehandling
receptarieprogrammet uppsala antagningspoäng
reumatologi malmö capio

Förlustavdrag aktier

Det förutsätter dock att aktien legat i en vanlig depå.