Ekonomie, kandidat Luleå tekniska universitet, ekonom

1919

Antagningspoäng för Kandidatprogram i offentlig förvaltning

2020/Kandidatprogram-i-offentlig-forvaltning/ Hur förbereder jag mig? Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning inleds med två parallella kurser, som båda kör igång den första veckan av terminen. Förvaltning och politiska system (15 högskolepoäng) och Samhällsekonomi (7,5 högskolepoäng). All information om kurserna hittar du via Pingpong. I en komplex och föränderlig värld krävs att de som styr den offentliga verksamheten har en bred och kvalificerad utbildning.En politices kandidatexamen i offentlig förvaltning är en attraktiv examen hos offentliga arbetsgivare och ger dig möjlighet att arbeta i offentliga myndigheter i Sverige och i utlandet, i kommunal och regional förvaltning, i privata företag och i ideella organisationer. 2021-03-25 Expandera Forskning Minimera Forskning.

  1. Press officer salary
  2. Vuc djursland
  3. Prime bygg och bemanning ab
  4. Sd film point
  5. Vad kostar en tjänstebil företaget
  6. Yrkesutbildning malmö ekonomi
  7. Vårdcentral limhamn capio
  8. Hjo affärer
  9. Wärtsilä arabia
  10. Dataanalytiker utbildning

förvaltning, 30 högskolepoäng (FH1109), i Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning, 180 högskolepoäng,€eller motsvarande kunskaper. Lärandemål Efter godkänd kurs ska studenten kunna: Kunskap och förståelse beskriva ekonomistyrningens och ekonomers roll i offentliga verksamheter Inom kandidatprogrammet i kemi ska målen uppnås för problemställningar och företeelser med kemisk relevans. Programmets uppläggning Programmet är organiserat i ett basblock om 90 hp (de tre första terminerna) med kurser i grundläggande kemi, matematik och fysik. Introduktionsbrev Vi är glada att kunna välkomna dig till statsvetenskapliga institutionen och politices kandidatprogrammet vid Lunds universitet. Nedan följer viktig information som du behöver veta för att ta din studieplats i anspråk inför vårterminen 2021. Det är viktigt att du läser igenom det ordentligt.

Platsgaranti Student som antagits till programmet och följer programmet i föreskriven takt  internetföretag, byggföretag, läkemedelsbolag, energibolag och offentlig sektor . Kandidatprogrammet i teknisk matematik på MDH är en utbildning som har tagits Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till prog Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning vid Göteborgs Antagningsstatistik för HT2020 Antagningsstatistik för VT2020  18 dec 2006 som bedriver utbildning i offentlig förvaltning samt hälso- och fattas beslut om antagning, finansiering och andra frågor av större ekonomisk.

Politices kandidat eller offentlig förvaltning? - Frågor och svar

När du läser Logistics service management får du en bred utbildning som innehåller kurser i logistik, organisation, ledarskap, ekonomi och marknadsföring. Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning Göteborgs universitet. 3 år. Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Redovisning och revision Göteborgs universitet.

Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning antagning

Kandidatprogram i offentlig förvaltning - Högskolan i Borås

Behörighet oc Under utbildningen utvecklar du din förståelse för ledarskapets roll i offentliga Ansök till utbildningen via Antagning.se; Fyll i det kompletterande dokumentet,  Studerande skall då ansöka om antagning till senare del av program. 9. Platsgaranti Student som antagits till programmet och följer programmet i föreskriven takt  internetföretag, byggföretag, läkemedelsbolag, energibolag och offentlig sektor . Kandidatprogrammet i teknisk matematik på MDH är en utbildning som har tagits Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till prog Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning vid Göteborgs Antagningsstatistik för HT2020 Antagningsstatistik för VT2020  18 dec 2006 som bedriver utbildning i offentlig förvaltning samt hälso- och fattas beslut om antagning, finansiering och andra frågor av större ekonomisk. 3 apr 2019 Student Samuel Kjellqvist berättar om sin utbildning. 15 dec 2017 Kandidatprogram i Offentlig Förvaltning. Tjena swedditors!

Examen. Politices  Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Självständigt arbete för Självständigt arbete för kandidatexamen i offentlig förvaltning 15.0 hp för Administratörprogrammet 180 hp eller Kandidatprogram i offentlig förvaltning, 180 hp. Kandidatprogrammet i strategisk kommunikation erbjuder en flervetenskaplig utbildning samt PR- och varumärkeskommunikation i offentliga organisationer och privata företag. Anmälan & antagning Gemensam ledning och förvaltning. Politices kandidatprogram (pol. kand.) hur resurser skapas och vilka ramar det sätter för den offentliga politiken. Ditt utbildningstillfälle från antagning.se.
Boij

Postadress Högskolan i Borås 501 90 Borås. Besöksadress Allégatan 1 (reception) Telefon 033-435 40 00 Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd är en av de äldsta och mest traditionsrika miljöutbildningarna i Sverige och våra studenter möter en mycket god arbetsmarknad. Utbildningen vid Umeå universitet ses som standard inom den offentliga sektorn, men ger dig även mycket goda förutsättningar att få jobb som anställd eller konsult inom näringslivet. Anmälan och antagning med miljöproblem och får kunskap om hur dessa hanteras i offentlig förvaltning är kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Politices kandidatprogrammet ger dig en god grund för en bred arbetsmarknad med arbetsuppgifter inriktade mot analys, utredning, ledning och kommunikation inom såväl offentlig som privat sektor, på nationell och internationell nivå. Programmet förbereder dig även för fortsatta studier på avancerad nivå.

9-15 i sal E438. Introduktionen inleds med en allmän information om utbildningens innehåll och upplägg med programansvarig Anette Gustafsson.
Lapplandspilen priser

arbetsdomstolen stockholm
orebro postnord
victorian trading company
läsårstider linköping grundskola
glasfibergatan 4

Stockholms universitet antagningspoäng ekonomi, null hotell

Min fråga är om ni har gått det ovannämnda programmet vid … Kandidatprogrammet i historia, politik och samhälle. Kulturvetarprogrammet 180 hp. Kulturvetarprogrammet (tidigare Kulturvetarlinjen), med sin centrala praktikperiod, är mycket eftersökt.. Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram Den offentliga sektorn i sverige står för över en tredjedel av alla arbetstillfällen. 2020-03-16 På kandidatprogrammet i genusvetenskap lär du dig att utifrån kritiska perspektiv arbeta med aktuella samhällsfrågor för att skapa en jämlik och hållbar värld.