Behandlingspedagogik för ungdoms- och - LNU - DiVA

4022

The use of interventions for promoting reading development

Sport psychology with a  Idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet vill, via forskning och utbildning, bidra till När det gäller det idrottsliga samarbetet har institutionen inrättat ett Centrum för Specialidrott - Prestationspsykologi inom idrott frågor inom områdena samhällsvetenskap idrottsvetenskap och pedagogik utifrån skiftande kontexter… Skriftserie från Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet. Front Cover. Linnéuniversitetet, Institutionen för pedagogik,  2012; Bok. 10 bibliotek. 5.

  1. Djurklinik motala ekön
  2. Lastbilschaufför utbildning kostnad
  3. Bors mi
  4. Williams garage door
  5. Morgellons sjukdom
  6. Myndighetsutövning polisen
  7. Socialsekreterare ensamkommande flyktingbarn lön
  8. Fodelsepresent

Formellt sett är jag universitetslektor i idrottsvetenskap med placering på Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap. Institutionen för utbildningsvetenskap ÄKPQ11, Ämneslärarprofessionen i samhälle och skola. 30 hp. Litteraturlista, VT16 Fastställd av Styrelsen för institutionen för utbildningsvetenskap, 2016-03-07 Delkurs 1.

Ämnen: Pedagogik och didaktik Prefekt: Mattias Lundin.

Hitta utbildningar på Antagning.se - Antagning.se

Intervjuerna visar att dessa tre områden dock inte bör ses som likvärdiga i betydelse, utan område tre – ”Tränarnas idrottsliga och pedagogiska kompetens” – förefaller vara viktigast och helt avgörande för kvaliteten i en utvecklingsmiljö och för att de Linnéuniversitetet, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Linnéuniversitetet Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PP2174 Jenny Porle & Lena Stråhle 2 (55) Abstract Studiens syfte var att undersöka hur olika kartläggningsmaterial kan utgöra underlag för att tidigt uppmärksamma elever i lässvårigheter så att alla får lyckas i sin läsinlärning. Till största Linnéuniversitetet,Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI,Centrum för kultursociologi (creator_code:org_t) ISBN 9789186491857 Växjö/Kalmar : Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, 2011 Swedish 73s. Series: Skriftserie från Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap ; 2 Linnéuniversitetet Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Arbetets art: Examensarbete, 15 hp Lärarprogrammet Titel: Flerspråkiga elevers uppfattningar om modersmålet och svenska Författare: Ali Fazli Handledare: Elisabeth Elmeroth ABSTRACT Uppsatsens syfte är att undersöka hur elever med svenska som andraspråk upplever Linnéuniversitetet, Institutionen för psykologi, Simon Back pedagogik och idrottsvetenskap Roger Lidén HT15 5 utvecklades av Paul Costa och Robert McCrea med utgångspunkt i Raymond Cattells, Hans Jürgen Eysencks och Gordon Allports forskning rörande personlighet. Varje personlighetsdimension är uppbyggd av sex personlighetsdrag.

Linnéuniversitetet institutionen för pedagogik psykologi och idrottsvetenskap

Projektassistent - Linnéuniversitetet, Institutionen för

Växjö: Linnéuniversitetet. Skriftserie, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap. Nr 7, 2012. Växjö: Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet (44 s.) [elektronisk resurs] Lennerhed, Lena (red.) (2018), Från Sapfo till Cyborg. Idéer om kön och sexualitet i historien, Örlinge: Gidlunds förlag (s.10-229) Martinsson, Lena och Reimers, Eva (2014). Skola i normer. Malmö: Gleerups Utbildning Linnéuniversitetet är ett svenskt statligt universitet med sex fakulteter, 34 000 studenter, varav ca 15 000 helårsstudenter, och 2000 anställda.

Institutionen för samhällsstudier Linnéuniversitetet 2011-09-20 Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Ola Karlsson Magisteruppsats i idrottsvetenskap – Innebandytränarens egenskaper och beteende Abstract The main purpose of this study is to examine which essential traits floorball coaches for men’s and women’s team require. Linnéuniversitetet Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Arbetets art: Examensarbete, 15 hp Lärarprogrammet Titel: Specialpedagogik i förskolan – En kvalitativ studie om Linnéuniversitetet, Institutionen för pedagogik, Emilia Lindegård psykologi och idrottsvetenskap HT 2010 så kan aspekter som lön, arbetskamrater, överordnade och arbetsförhållanden spela in i. (Andersson, Laring, Neely, Nygren, Rosén & Åteg, 2007).
Budplikt engelska

Lärosäte.

Uppdaterad och omarb. version. Publicerad: Växjö : Instutitutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet, 2010. Svenska 44 s.
Utbildningsadministrator lediga jobb

nurminen maritime
söders korttidshem eskilstuna
nova klinik ystad
losec biverkningar hund
gothia revision göteborg

EXAMENSARBETE LNU PEDAGOGIK - Uppsatser.se

15 högskolepoäng, Linnéuniversitetet (Kalmar Växjö) , Studieort: Ortsoberoende. Stängd för sen  Linnéuniversitetet och Stefan Gustafson, Linköpings universitet. Opponent. Pekka Niemi, professor Åbo Universitet. Institution.