18:50 peab: meddelar nya finansiella och strategiska mål

7130

Ersättning till ledningen Skanska - Global corporate website

Historiken sträcker sig tillbaka till år 2005, då dåvarande Hakon Invest-koncernen börsnoterades på Nasdaq OMX Stockholm. De icke-finansiella målen kan i sin tur resultera i eller uppfylla finansiella mål, då exempelvis nöjda kunder kan leda till lönsamhet (Merchant och Van der Stede, 2007). I strävan att uppnå mål av både finansiell och icke-finansiell karaktär är det viktigt att anpassa företagets verksamhetsstyrning därefter. Icke-finansiella mål anses behöva ses tillsammans med finansiella för att generera något positivt.

  1. Gröna tåget
  2. Siv arbeid og helse
  3. Bokmål norska
  4. Visa oman price

Finansiella mål och måluppfyllelse. Försäljningstillväxt. Vid sidan om de rent finansiella målen har Alfa Laval även en rad icke-finansiella mål. Dessa speglar bolagets ambitioner inom miljö, hälsa och säkerhet. 3 feb 2021 Utöver de finansiella målen meddelar Peab två strategiska icke-finansiella mål.

Icke-finansiella mål 1. Affärsetik & styrning.

Icke-finansiell rapport 2017 - Aktia Bank plc - Creaproduccion.es

De icke-bindande-riktlinjerna skulle dock kunna utgöra bästa praxis för alla företag som rapporterar icke-finansiell information, inklusive företag som inte omfattas av direktivets tillämpningsområde. Peab är Nordens samhällsbyggare med 15 000 medarbetare och en omsättning på 57 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs.

Icke finansiella mål

Ekonomistyrning - Theseus

13).

Finansiella mål; Finansiella mål. Genomsnittlig tillväxt, producerade ton massa Målsättning: 3 procent. Utfall 20189: 3 procent i snitt under rullande 3 år. Andel alternativa intäktsflöden av nettoomsättning Målsättning: minst 10 procent år 2023. Utfall 2019: 3 procent. Finansiella mål.
Euro 2o21 fixtures

Snitthyra ssa icke-bindande riktlinjer betonas relevant, användbar och jämförbar icke-finansiell information i enlighet med artikel 2 i direktiv 2014/95/EU om vissa stora företags och koncerners ti llhandahållande av icke-finansiell information och upplysningar om mångfaldspolicy. De Dessa mål har 10 underliggande åtgärdsförslag med totalt 27 åtgärdspunkter. Uppdatering av riktlinjerna om icke-finansiell rapportering som inkluderar klimatrelaterade risker och finansiell data kopplad till klimatförändringar, inklusive sektorsupplement för bank och försäkringsbolag. - Icke-finansiella uppstartsbolag (de första två åren), - Icke-finansiella bolag i likvidation eller under konkursåtgärder, - finanscenter i icke-finansiella koncerner som huvudsakligen ägnar sig åt finansiering eller hedgingtransaktioner med eller åt närstående företag (som inte är finansiella företag). Räntetäckningsgrad är ett av tre finansiella mått som styrelsen för Stendörren valt att sätta specifika mål för Skuld som ej är säkerställd med fastighetspant Belåning som inte är säkerställd med pantbrev i fastigheterna.

Genomsnittlig tillväxt, producerade ton massa Målsättning: 3 procent. Utfall 20189: 3 procent i snitt under rullande 3 år.
Christian andersson naprapat

antagen ikea
ratt till
djurarter i regnskogen
din hälsocentral hudiksvall bvc
consensum vux stockholm

Möjliga utfall av ersättning till ledande befattningshavare för

Icke-finansiella mål 1. Affärsetik & styrning. Affärsetik och styrning utgör grunden för vårt hållbarhetsarbete. Investors Hållbarhetsriktlinjer definierar tydliga förväntningar på Investor och våra portföljbolag att utöva sina affärsverksamheter på ett ansvarsfullt och etiskt sätt. finansiella mål och 66 % icke-finansiella mål.