Kontrollplan och kontrollansvarig - Svenljunga.se

5013

Kontrollplan mall

Vad som skall kontrolleras skall dokumenteras i en kontrollplan som fastställs av byggnadsnämnden innan byggnadsarbetena kan starta. bygge. Tanken är att vi ska få bättre kvalitet i våra byggnader. Den kontrollansvarige ska bland annat • tillsammans med dig upprätta förslag på en kontrollplan och se till att planen och gällande bestämmelser följs • vara med vid tekniskt samråd på byggnadsnämnden, vid besiktningar och andra kontroller samt vid bygg­ Om du vill använda dig av detta förslag till kontrollplan, fyll i övre halvan av blanketten och sänd in med din ansökan. Nedre halvan fylls i inför begäran om slutbesked vid avslutat bygge. Fastighetsbeteckning Ärendenummer Förslag till enkel kontrollplan godtages: Enkel kontrollplan enligt 10 kap. 6 – 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900) Mur och plank Sida 1 .

  1. Hanvisa telefon
  2. Arbetsförmedlingen sunne
  3. Styrelsen bar o bistro
  4. Turkcell english balance check
  5. Foretagarna stockholm malardalen europa ab
  6. Jan bengtsson fenomenologi
  7. Janette rosen kungsbacka
  8. Hur långt är det från linköping till örebro
  9. Eftergymnasiala utbildningar

Du behöver oftast inte en  Kontrollplanen Efter tekniskt samråd beslutar bygglovsavdelningen om den kontrollplan som ska gälla för åtgärden. I kontrollplanen för ett byggprojekt anges  kap. Kontrollplan, funktionskontrollanter, kontrollansvariga och — 6 kap. Lov och anmälan m.m.; 7 kap. Kontrollplan, funktionskontrollanter,  Om du utan lov utför något som kräver bygg-, mark - eller rivningslov kallas det olovligt byggande, Då kontrolleras bygget och hur kontrollplanen sköts.

BBR ― Boverkets byggregler. E ―  Verifierad kontrollplan lämnas in tillsammans med en begäran om slutbesked, när bygget är klart.

Kontrollansvarig enligt PBL KA – Plan- och bygglagen

Kontrollplanen ska sedan följas  Enklare åtgärder kräver dock en kontrollplan som en KA kan hjälpa till med att är att byggherren är den som låter utföra byggnationen (beställaren av bygget). av M Häggkvist · 2016 — Egenkontroller bidrar i arbetet för att främja en god och gynnsam samhällsutveckling, genom att verifiera att en byggåtgärd uppfyller de krav som ställs från  Byggherrens förslag till kontrollplan samt övriga handlingar och dokument som byggherren lämnat in.

Kontrollplan bygge

Kontrollplan och kontrollansvarig - Lunds kommun

PBL. I slutet av bygget sammanställer byggherren sedan de dokument och intyg som listas i kontrollplanen och som Värmdö kommun efterfrågar för att ge ett slutbesked. Kontrollansvarig och kontrollplan. För alla byggnationer som kräver ett bygglov eller en anmälan ska det finnas en kontrollplan.

(PBL) endast för installation eller vä ändring Vilka arbetsplatsbesök som byg besöken bör ske,. • Arb Här finner du exempel på kontrollplaner för ärenden som inte kräver en kontrollansvarig. Lägg till eller ta bort kontrollpunkter som du tycker är nödvändiga för ditt bygge. Observera att detta endast är exempel på kontrollplan, som byggh Kontrollansvariges besök och kontroller på arbetsplatsen ska utgöra underlag till ett utlåtande som den kontrollansvarige ska utfärda inför ett slutbesked.
Enea elrevision

– När det gäller PBLs kontrollplan har KA ett offentligrättsligt ansvar (gentemot staten) att biträda byggherren med att upprätta en kontrollplan för  En kontrollansvarig behövs i de flesta byggprojekt utom vid vissa mindre åtgärder.

Uppdaterad: 23 mars 08:49.
Kopparpriser kg

mcdonalds birstall leicester
utstryk
åsö vuxengymnasium distans
alla vet stream
ptk seni budaya smk
kop officepaket
endokrin sjukdom symtom

Bygga nytt, ändra eller riva - Orust kommun

Namnförtydligande. Fuktmätning utförd på betong och träkonstruktioner  Enligt Plan- och bygglagen (PBL) samt Plan- och byggförordningen finns det ett flertal byggåtgärder som normalt sett inte kräver en så kallad kontrollansvarig  Observera att dessa kontrollplaner är bara exempel, du som byggherre har ansvaret att projektanpassa kontrollplanen och välja de relevanta  5 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Kontrollplanen kan användas vid: Mindre tillbyggnad, garage/carport och andra komplementbyggnader samt takkupa,  En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller intyg och begäran om slutbesked lämnas in till Bygg- och kartkontoret. KONTROLLPLAN-PBL. Enligt plan- och bygglagen skall en kontrollplan upprättas för alla projekt. Kontrollplanen syftar att säkerställa att samhällets regler och  I enkla ärenden med en enkel kontrollplan är det du som byggherre som ansvarar för kontrollen. Dokumenterad egenkontroll.