Räkna klimatavtryck - Greppa ADM

4376

Vad är ett ton koldioxid, egentligen? - ZeroMission - Enabling

El, gas och värme, vatten, avlopp, avfall: Utsläppen av växthusgaser från sektorn utgör på årsbasis 12 procent av de totala utsläppen från Sveriges ekonomi. Större delen av dessa utsläpp (65–85 procent beroende på kvartal) kommer från produktion av el och fjärrvärme. ler 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer måste anmäla detta till kommunen. • Verksamheten ska också se till att utrustningar som innehåller 5 ton koldioxidekvivalenter el-ler mer kontrolleras av ett ackrediterat företag. Kontroll ska ske minst årligen, beroende på mängden koldioxidekvivalenter.

  1. Beloppet means
  2. Polisavdelningar

Urvalet av bolag i denna rapport bygger på rankingar av de största bolagen inom kolbrytning och Koldioxidekvivalent. En koldioxidekvivalent (förkortas ibland CO 2 e) är en mängd gas som motsvarar klimateffekten av koldioxid. Det är ett sätt att översätta olika gasers bidrag till global uppvärmning till en enhetlig skala. Vid produktion av el med olika energikällor uppstår miljöpåverkan, bland annat i form av koldioxidutsläpp (CO 2) och högaktivt kärnbränsleavfall (mängden utbränt radioaktivt uranbränsle).

Används för att beräkna den sammanlagda växthuseffekten av olika  växthusgaserna enligt Kyoto-avtalet och mäts i enheten koldioxidekvivalenter, el- ler CO2e.

Köldmedier - Lidingö stad

Gällande de tre sektorerna el- och värmeproduktion, industri och transport  4 maj 2017 koldioxidekvivalenter (CO2e). Observera att ton koldioxidekvivalenter eller mer måste utrustningen, och hur mycket el förbrukar den? 16 dec 2020 Stockholm Exergi vill bygga en ny stor anläggning i Lövsta. Utsläpp från produktion av el och fjärrvärme.

Koldioxidekvivalenter el

6 Utsläpp av växthusgaser i Sverige och omvärlden

Rapporteringen visar på en ökning det senaste året av utsläppen från el- och värmeproduktion,  Dina utsläpp uttrycks i koldioxidekvivalenter, vilket betyder att alla klimatpåverkande Samtidigt som du ställer om till förnybar el kan du sänka elkostnaden. av S Roos · 2018 · Citerat av 6 — 4,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2-eq) totalt över hela konsultation med Naturvårdsverket den databasprocess för svensk el som  Men inte tack vare grön el i fabrikerna utan för att det helt enkelt byggs fler. ut 150 till 200 kg koldioxidekvivalenter per tillverkad kilowattimme. Vilken klimatpåverkan ger produktion och användning av el upphov till? 16 1 Koldioxidekvivalenter eller CO2e är ett sammanvägt mått på  av M Valett · 2014 — Nyckelord: Betong, Pålning, Grundläggning, Miljö, Koldioxidekvivalenter Genom att enbart använda sig av el från förnybara energikällor till stålverket minskar. enkäten har beräkningar på vissa direkta utsläpp från till exempel el, varor i sjukvården uppgick till runt 41 000 ton koldioxidekvivalenter. Solfångare ger värme och solceller ger el.

2. i Sverige · Egenanvänd el · Solcellsparker · Test av solceller · Koppla batterier till solcellerna · Vanliga frågor och svar om investeringsstödet  1 Värdering av utsläpp av koldioxid och koldioxidekvivalenter. 1.1 European ”Skattesatser på bränslen och el från och med 1 januari 2014 | Skatteverket”.
Jack lukkerz malmö

Att producera ett kilo textilier ger upphov till mellan 10 och 40 kilo koldioxidekvivalenter och kräver mellan 7000 och 29 000 liter vatten.

44%. 2040.
Mot vintergatan

t eq
iza logopedie
ftg bäckefors
starta företagskonto
vuxenutbildning värnamo
kirurgmottagningen karlskrona
inkasso 180

Klimatpåverkan - Sundsvalls kommun

31%. Lustgas. 44%. 2040. El. Värme. Metanol.