Vanliga frågor - Lagrummet

8181

Så fungerar förhandling och samverkan - medbestämmande

Lagen reglerar även ett förbud mot missgynnande av föräldralediga. En arbetstagare har som förälder rätt till ledighet från sin anställning enligt denna lag . Om skyldigheter i vissa avseenden för andra än arbetsgivare och arbetstagare finns bestämmelser i 3 och 5 kap. Lag (2018:126).

  1. Bra leasingbil privat
  2. Bo åkerström
  3. Ser past perfect

fördjupa sig i LAS, MBL, Diskrimineringslagen och andra lagar om arbetsrätt,  Det är möjligt att träffa kollektivavtal med annat innehåll än lagens när det gäller delar av lagen. MBL innehåller bland annat regler om  Medbestämmandelagen, MBL, handlar om de anställdas rätt till medinflytande på arbetsplatserna. Det innebär att om arbetsgivaren har kollektivavtal, har de  Lagen om medbestämmande i arbetslivet (medbestämmandelagen eller MBL) reglerar den kollektiva arbetsrätten. Dess namn syftar på lagens målsättning om  1 § Denna lag äger tillämpning på förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Som arbetstagare anses i lagen även den som utför arbete åt annan och  MBL - medbestämmandelagen.

Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och andra lagar gäller lika mycket för dem Idag är det Centrum för lättläst som sköter största delen av det lättlästa i Sverige. Centrum för lättläst ger ut den lättlästa nyhetstidningen 8 Sidor , har ett eget förlag som ger ut lättlästa böcker (LL-förlaget), ordnar kurser i att skriva lättläst och sköter lättläst-tjänsten som arbetar med att skriva om till exempel myndigheters texter i lättläst form.

Så fungerar förhandling och samverkan - medbestämmande

hade sämre liv än andra . och inte kunde bestämma över sina egna liv och .

Mbl lagen lättläst

Föräldraledighetslagen DO - Diskrimineringsombudsmannen

13 § lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, eller - 7 kap. 1 § lagen om valfrihetssystem.

Dess namn syftar på lagens målsättning om att främja arbetstagarsidans medbestämmande över arbetsvillkor och företagsledning. - 11 kap. 2 § andra stycket samt 3 och 4 §§ lagen om upphandling av koncessioner, - 11 kap. 2 § och 15 kap. 13 § lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, eller - 7 kap. 1 § lagen om valfrihetssystem. Lag (2016:1149).
Bi power excel

fördjupa sig i LAS, MBL, Diskrimineringslagen och andra lagar om arbetsrätt,  Det är möjligt att träffa kollektivavtal med annat innehåll än lagens när det gäller delar av lagen. MBL innehåller bland annat regler om  Medbestämmandelagen, MBL, handlar om de anställdas rätt till medinflytande på arbetsplatserna. Det innebär att om arbetsgivaren har kollektivavtal, har de  Lagen om medbestämmande i arbetslivet (medbestämmandelagen eller MBL) reglerar den kollektiva arbetsrätten. Dess namn syftar på lagens målsättning om  1 § Denna lag äger tillämpning på förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Som arbetstagare anses i lagen även den som utför arbete åt annan och  MBL - medbestämmandelagen.

Den innehåller regler om när en arbetsgivare måste förhandla med anställda,  Förhandling vid uppsägning på grund av arbetsbrist är ett exempel på MBL-förhandling där arbetsgivaren är skyldig att förhandla med facket, se Lagen om  MBL-förhandling eller samverkansavtal I den bifogade filen får du en en lättläst redogörelse med enkla och handfasta tips om vad du ska tänka på för att nå ditt mål när du Avtal och lagar för dig som är förtroendevald.
Advokat lön norge

hur mycket kostar mat i månaden
kronisk bäckenbottensmärta kvinna
bibliotek lomma
aroma gold scrub
seljuk period pottery

Kamerabevakningslagen - Integritetsskyddsmyndigheten

Omfattning: upph. 38, 39, 40 §§, rubr. närmast före 38 §; ändr. 4, 5, 41, 45, 57, 69 §§; nya 41 a, 41 b §§.