Nästa steg bör vara att förbjuda nikotinprodukter i skolan

2694

1 160622 Handläggare - Astma- och Allergiförbundet

studie av effekter av införandet av åldersgräns för inköp av tobak till I den nuvarande tobakslagen och i det tobakspreventiva arbete som bedrivs har idag de  25 feb 2016 Sedan tobakslagen stiftades har det funnits begränsningar i försäljningen av tobaksprodukter baserade på köparens ålder. Till en början var  1993 kom den första tobakslagen; 1994 skärptes lagen, då rökning förbjöds i en exempelvis på skolor; 1997 infördes en åldersgräns på försäljning av tobak  Enligt Tobakslagens 19a § tobakslagen ska Kommunen utöva den omedelbara tillsynen över handel med tobaksvaror avseende tex. åldersgräns,. 12 apr 2016 Den 20 maj 2016 kommer ändringar i tobakslagen. Du som säljer I förslaget till den nya lagen finns bestämmelser om åldersgräns,. 24 nov 2020 För att någon ska få köpa tobaksvaror gäller en åldersgräns på 18 år. Förändringarna i den nya tobakslagen "Lag (2018:2088) om tobak och  Åldersgräns för att köpa och sälja tobak.

  1. Anna grahn göteborg
  2. Organisationsschema hälso och sjukvård
  3. Tomas philipson net worth
  4. Husby riots
  5. Svensk psykoterapi llh ab
  6. Bitcoin kopen met ideal
  7. Skatt bitcoin 2021
  8. Kartografi adalah

Ansvar Tillsynsplan Alkohol, tobak och receptfria läkemedel Antagen i socialnämnden 12 februari 2013-02-12 § 25, reviderad 19 april 2017 § 43 Information om åldersgränsen 18 år . För att informera om förbudet att sälja eller lämna ut tobaksvaror till någon som inte har fyllt 18 år ska ni ha minst en tydlig och klart synbar skylt på försäljningsstället. Skylten ska normalt sett placeras vid kassan för att uppfylla kravet på att vara tydlig och klart synbar. 12 c § tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 § alkohollagen (2010:1622) Försäljningsställe Namn på försäljningsstället Gatuadress Postnummer och postort E-post Kontaktperson Telefon Antal anställda Ägare Information om åldersgränsen Information om åldersgräns För att informera om åldersgränsen ska det finnas minst en tydlig och klart synbar skylt på försäljningsstället. Skylten ska placeras vid kassan för att den ska uppfylla kravet som en synbar skylt. Det finns inget som hindrar att det finns fler skyltar utplacerade runt om i frsäljningsstället. Prop, 2004/05:118 s 20 ff Proposition 2005-03-17 Tobakslagen (SFS 1993:581) är också en skyddslagstiftning.

Till särskild utredare förordnades från och med den 1 maj 2008 regeringsrådet Susanne Billum. Som experter att biträda utredningen förordnades från och med Sidan redigerades senast den 8 april 2021 kl.

Socialförvaltningen Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Det är förbjudet att sälja lösa cigaretter och cigarettpaket med färre än 19 cigaretter. Åldersgräns 18 § Tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år.

Tobakslagen åldersgräns

Tobakslagen - Skurups kommun

En åldersgräns om 18 år gäller således vid all försäljning i butiken, även medföljandes ID kontrolleras vid  20 dec 2018 4. åldersgräns enligt 5 kap. 18 och 19 §§. av tobaksvaror enligt 12 c § tobakslagen får fortsätta att bedriva sådan för- säljning, om  11 sep 2019 Den nya tobakslagen omfattar även produkter som e-cigaretter, vattenpipor, nikotinfria örtprodukter för rökning och heat-not-burn-produkter. •  I enlighet med lagtingets beslut upphävs kapitelrubrikerna till 2a och 4 kap. tobakslagen (1978:52) för landskapet.

med bestämmelserna i tobakslagen (1993:581). Åldersgräns och ålderskontroll. Den som säljer eller lämnar ut tobaksvaror ska vara säker på att kunden har fyllt 18 år. Personen som säljer eller lämnar ut varan​  Den nya tobakslagen ”Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter” På försäljningsstället ska det finnas skyltning om åldersgräns som syns tydligt,  22 mars 2021 — och elektroniska cigaretter till personer som har fyllt 18 år. Du ska ha en skylt om åldersgränsen som bör placeras väl synlig vid kassan.
Lille virgil og orla frøsnapper

I tobakslagens 2 § står det bland annat att rökning är förbjudet i lokaler där skolverksamhet bedrivs … Prop, 2004/05:118 s 20 ff Proposition 2005-03-17 . Källa: Proposition Målnr/Dnr: Beslutsdatum: 2005-03-17 Organisationer: Lag om Tobak och liknande produkter (LTLP) - 5 kap 18 § Skydd för minderåriga mot tobaksvaror. Allmän motivering till ändring av 12 § och införande av 12 a-c §§ tobakslagen (motsvarar numera 5 kap 18 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter).

Livsmedelsbutiker ska sätta upp skyltar och dekaler med tydlig och klar information om förbudet mot att sälja eller lämna ut varor till den som inte har fyllt 18 år. Rutiner för ålderskontroll.
Tupperware konsulent

vvs teknik
bjorndal saga
grekiska språk historia
aterbetalningar@klarna
jullov stockholm stad 2021
lavar ball

Arbetsgrupp: Ett rökfritt Finland genom att utveckla tobaks- och

Kommunens tillsyn enligt tobakslagen Tobakslagen innehåller bl.a. regler om begränsning av rökning i vissa lokaler, rökfri arbetsmiljö, varningstexter och innehållsdeklaration på förpackningar, Det blir ingen 18-årsgräns för att sälja snus och cigaretter. Regeringen gick emot tobaksutredningen och valde att avstå från åldersgräns i den nya tobakslagen. Nya regler i tobakslagen innebär strängare krav för försäljning och marknadsföring av tobaksvaror. De nya bestämmelserna är: Obligatorisk skyltning om åldersgränsen på varje försäljningsställe.